Promoting, in a global context, the development and use of the Internet in Belgium.

Internet Society is een wereldwijde case-driven organisatie bestuurd door een Board of Trustees (Raad van Toezicht) ervoor zorgende dat het internet open, transparant en door u gedefinieerd blijft.

We zijn 's werelds onafhankelijke bron van leiderschap voor Internet-beleid, technologische standaarden, en toekomstige ontwikkelingen. Meer dan alleen maar vooruitgang van de technologie, zorgen we dat het internet blijft groeien en evolueren als een platform voor innovatie, economische ontwikkeling en sociale vooruitgang voor de mensen over de hele wereld.

Photo Vinton Cerf

Internet Society is een vereniging die in 180 landen vijfenvijftigduizend (55.000) leden samenbrengt, waaronder een belangrijk deel van diegenen die aan de basis stonden van het ontstaan van het internet. ISOC is in 1991 opgericht op aangeven van internetpioniers dr. Vinton G. Cerf en (wijlen) Jon Postel.

Internet Society Belgium is een Chapter van deze internationale organisatie en tevens ook lid van European Chapters Coordinating Council.

ISOC Belgium is opgericht op 16 november in 1998 op initiatief van Cecilia Jorgenssen. Na 2 jaar hard werken heeft zij de vereniging overgedragen aan Rudi Vansnick, die zich sinds einde 2000 actief bezig heeft gehouden met de "heropstanding" van Internet Society Belgium. Vanaf maart 2001 werd bewust gekozen voor een sabatperiode van 2 jaar, waarbij de draaglijnen van de vereniging werden getoetst aan de evolutie van het internetwereldje. Eind 2003 werd de draad opnieuw opgenomen en beslist om aan een groots evenement deel te nemen.

De Dag van de Technologie (maart 2004) mag dan ook terecht de herstart worden genoemd van ISOC Belgium. Gedurende enkele maanden werd ijverig gesleuteld aan een structuur, een nieuw werkingsplan en uiteraard de binding met andere organisaties en verenigingen. Deelname in mei aan INET2004 in Barcelona was de eerste internationale stap, bekroond met enkele belangrijke contacten.

Inmiddels werden 2 belangrijke akkoorden afgesloten, enerzijds met WSIS (World Summit Awards) en anderzijds met W3C Benelux. Sinds november 2004 is ISOC Belgium gecertificeerd als ICANN At Large Structure, waardoor we voor BelgiŽ spreekbuis worden voor alle internetgebruikers op het vlak van domeinnamen en IP-adressen.

Internet Society is een vzw en staat dus onder controle van een Raad van Bestuur. Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Alleen leden van het dagelijks bestuur zijn volledig tekenbevoegd namens de vereniging. De overige bestuursleden houden zich afhankelijk van hun interesse en expertise actief bezig met de stuur- en expertgroepen van de Internet Society BelgiŽ. Ieder bestuurslid heeft zitting in een expertgroep en een of meerdere stuurgroepen.

Lees verder over het bestuur en de werking van ISOC Belgium.

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796