De strijd tegen camera’s kunnen we niet meer winnen.

Is onze privacy in gevaar? Of moeten we er ons bij neerleggen dat minstens een deel van onze privacy de prijs is voor meer veiligheid? Jurist en privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert ijvert tegen gewenning bij de mensen. En hij weigert de handdoek in de ring te gooien. ‘Als Facebook-topman Mark Zuckerberg de omslag kan maken, kan de Belg dat ook.’

Business AM


Posted on March 13, 2020


by Jos


Logo earth Isoc