De strijd tegen desinformatie

Er is op internet veel onvolledige en onjuiste medische informatie te vinden, ook over het coronavirus. Het is belangrijk dat u zich alleen laat leiden door gezaghebbende bronnen voor actuele informatie over de uitbraak van het coronavirus.

Volg het advies van de overheid en de zorginstanties in uw land, en kijk op de websites van de bevoegde Europese en internationale instanties: ECDC en WHO. U kunt zelf ook helpen: deel geen ongecontroleerde informatie uit twijfelachtige bron!

Als Europese Commissie werken we nauw samen met online platforms om desinformatie zoveel mogelijk te bestrijden. We stimuleren hen om gezaghebbende bronnen te promoten, aantoonbaar onjuiste of misleidende informatie niet te promoten, en illegale informatie of informatie die schadelijk kan zijn voor uw gezondheid, te verwijderen.

EuropeseCommissie


Posted on May 20, 2020


by Magda


Logo earth Isoc