Dertigtal attesten via gemeentelijke website zo goed als meteen verkrijgbaar

Sinds begin april kunnen de inwoners van de gemeente Kapellen een dertigtal attesten en documenten meteen na hun online aanvraag in hun mailbox krijgen. Voor onder meer aktes van geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, een uittreksel van het strafregister of attesten van nationaliteit hoeven Kapellenaren niet meer naar het Administratief Centrum.

Via de gemeentelijke website was het reeds mogelijk om heel wat attesten en documenten op te vragen. Maar sinds kort ontvangen de Kapellenaren die ook à la minute in hun mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is er nog wel een menselijke tussenkomst nodig. Daarbij ontvangt de inwoner het gevraagde document na enkele werkdagen.

In de marge van deze nieuwe mogelijkheden moeten we nog wel vermelden dat Itsme nog steeds drempels heeft die voor mensen met een beperking in de weg kunnen staan om gebruik te maken van deze service. We hopen dat ook hieraan zal tegemoet gekomen worden, omdat we het belang van toegankelijkheid voor iedereen uitermate essentieel vinden. 

HetLaatsteNieuws

 


Posted on April 12, 2020


by Jos


Logo earth Isoc