Handhaving AVG door AP

“Dit is een artikel, dat de Nederlandse situatie beschrijft. Op legaal en organisatorisch vlak kan dit afwijken van de Belgische omstandigheden. We willen het toch graag onder uw aandacht brengen, omdat het gelijkenissen vertoont met de Belgische context, en omdat het ook voor ons boeiend is om te zien wat er in Nederland gebeurt…”

Na twee jaar AVG is het de tijd om de balans op te maken en te kijken in hoeverre het doel van de AVG daadwerkelijk wordt behaald.  Eén ding staat vast – de bewustwording omtrent privacy is met de invoering van de AVG aanzienlijk vergroot, maar in hoeverre heeft dit ook daadwerkelijk effect indien er geen strenge handhaving plaatsvindt?

Het regent klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het zijn er zelfs zó veel dat de AP aangeeft de vraag niet aan te kunnen. Voor het creëren van bewustwording omtrent de bescherming van privacy bij zowel bedrijven, als de burger in het algemeen, is de AVG met vlag en wimpel geslaagd. Het is het resultaat van een bewuste keuze van de AP om de focus te leggen op de voorlichting. De handhaving daarentegen laat nog wat te wensen over. Met het uitdelen van drie boetes onder de AVG in twee jaar wordt niet echt een statement gemaakt [1]. Het Financieel Dagblad formuleert dit treffend door te stellen dat de privacywet na twee jaar nog steeds tanden mist.

AGConnect


Posted on June 1, 2020


by Magda


Logo earth Isoc