Leerlingen uit de basisschool hebben dikwijls onvoldoende digitale basiskennis.

“Dat blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid van het ECP, voor de Informatiesamenleving en DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Gemiddeld krijgen de kinderen een 4,9 van hun leerkrachten voor dit onderwerp. Ruim een derde van de leerkrachten voelt echter geen noodzaak om de leerlingen digitaal bij te spijkeren. “

“Het rapport van het ECP adviseert dan ook dat de noodzaak voor (verdere) verbetering van de digitale kennis bij leerkrachten meer benadrukt moet worden. En dat daarnaast ook de voorzieningen voor het onderwijzen van digitale geletterdheid verbeterd moeten worden. “

AG Connect

ISOC vindt digitale geletterdheid heel belangrijk. Bijscholing van de leerkrachten zelf is zeker aangewezen. Dit kunnen we gedeeltelijk bereiken door hierover info te geven op onze website. Blijf ons dus zeker volgen!


Posted on March 5, 2020


by Jos


Logo earth Isoc