We zijn gehoord: het wetsvoorstel over de achterdeur voor encryptie is van tafel, wat uitstekend nieuws is voor de hele gemeenschap.

wetsvoorstel encryptie achterdeur
Encryptie achterdeur

De regering vroeg om een achterdeur om toegang te krijgen tot de gecodeerde inhoud van de communicatie. Het probleem is dat een dergelijke achterdeur ook door criminelen kan worden gebruikt. Deze criminelen zullen niet om toestemming vragen, zoals wordt uitgelegd in ons artikel “Overheden in de fout over encryptie”.

Met de steun van de Global Encryption Coalition, hebben we eerst eenopen brief opgesteld: 107 organisaties en cyberbeveiligingsexperts roepen de Belgische regering op om te stoppen met wetgeving die end-to-end encryptie ondermijnt.o.

Vervolgens heeft onze Belgische Chapter, met de hulp van Internet Society, de media benaderd met vele publicaties, hetgeen de regering ertoe heeft gebracht haar standpunt te wijzigen. Hier is een kleine lijst van publicaties van interviews met Internet Society Belgium:

Het feit dat dit wetsvoorstel inzake encryptie achterpoortjes wordt ingetrokken, is niet alleen een overwinning voor de Belgische gemeenschap, maar ook voor Europa. De minister die het wetsontwerp promootte, wilde immers als voorbeeld dienen voor andere Europese landen. Het schrappen van dit wetsvoorstel inzake achterdeurtjes voor encryptie is ook een overwinning voor de hele internetgemeenschap. Wil je meer weten? Doe met ons mee.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.